94. Sushi & Sashimi Combo (24 pcs)

Sushi: salmon (2 pcs), tuna (1 pc), snapper (1 pc), mackerel (1 pc), octopus (1 pc), shrimp (1 pc), crab meat (1 pc).
Sashimi: salmon (4 pcs), tuna (4 pcs), snapper (4 pcs), octopus (4 pcs).

$ 29.95