162. Boat E (124 pcs)

Sashimi (30 pcs): salmon (5 pcs), tuna (5 pcs), snapper (4 pcs), egg (4 pcs), shrimp (4 pcs), octopus (4 pcs), crab meat (4 pcs).
Sushi (30 pcs): salmon (4 pcs), tuna (4 pcs), snapper (4 pcs), shrimp (4 pcs), egg (3 pcs), crab meat (3 pcs), fish egg (3 pcs), octopus (3 pcs), eel (2 pcs).
Roll (64 pcs): California roll (16 pcs), dynamite roll (8 pcs), kamakazi roll (8 pcs), spicy tuna roll (8 pcs), yam roll (8 pcs), salmon roll (8 pcs), red dragon roll (8 pcs).

$ 135.95