161. Boat D (96 pcs)

Sashimi (28 pcs): salmon (4 pcs), tuna (4 pcs), snapper (4 pcs), egg (4 pcs), shrimp (4 pcs), octopus (4 pcs), crab meat (4 pcs).
Sushi (28 pcs): salmon (4 pcs), tuna (4 pcs), snapper (4 pcs), shrimp (4 pcs), egg (3 pcs), crab meat (3 pcs), fish egg (3 pcs), octopus (3 pcs).
Roll (40 pcs): dynamite roll (8 pcs), rock roll (8 pcs), spicy tuna roll (8 pcs), California roll (8 pcs), mango tango (8 pcs).

$ 105.95