160. Boat C (68 pcs)

Sashimi (18 pcs): salmon (5 pcs), tuna (5 pcs), snapper (4 pcs), crab meat (4 pcs).
Sushi (18 pcs): salmon (3 pcs), tuna (3 pcs), snapper (3 pcs), shrimp (3 pcs), octopus (3 pcs), crab meat (3 pcs).
Roll (32 pcs): dynamite roll (8 pcs), spicy salmon roll (8 pcs), California roll (8 pcs), mango tango (8 pcs).

$ 79.95